Δημοσιεύσεις

2017

Kalogirou, S., 2017, Create a thematic map in 60 minutes: Examples with QGIS, Independently published at Amazon. ISBN: 978-1520917863

Georganos, S., Abdi, A.M., Tenenbaum, D.E., Kalogirou, S., 2017, Examining the NDVI-rainfall relationship in the semi-arid Sahel using geographically weighted regression, Journal of Arid Environments (online first).

Doukissas, L., Papamichail, D., Kalogirou, S., Panagiotopoulos, T. (2017) Spatial and temporal study of absenteeism in primary education during the pandemic of influenza A(H1N1) in 2009: The case of central Macedonia. International Conference: “Cities and regions in a changing Europe: challenges and prospects”, Athens, Greece, 5-7 July 2017.

Kalogirou, S. (2017) Spatial inequality in the accessibility to hospitals in Greece, FOSS4G Europe 2017, Ecole Nationale des Sciences Géographiques (ENSG), Marne La Vallée, France, 18-22 July 2017.

Lorilla, R.S., Ποϊραζίδης, K., Καλογήρου, Σ., Μαρτίνης, Α., 2017, Χαρτογράφηση οικοσυστημάτων υπηρεσιών παροχής και αναγνώριση περιοχών υψηλής αξίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 2ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 25-26 Μαΐου 2017.

Κεφαλάς, Γ., Ποϊραζίδης, K., Καλογήρου, Σ., Μαρτίνης, Α., 2017, Δυναμική μεταβολή των καλύψεων γης και του τοπίου στα Ιόνια Νησιά την περίοδο 1985 -2011, 2ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 25-26 Μαΐου 2017.

 

2016

Kalogirou, S., 2016, Destination Choice of Athenians: an application of geographically weighted versions of standard and zero inflated Poisson spatial interaction models, Geographical Analysis, 48, 2, pp. 191–230. DOI: 10.1111/gean.12092

Kalogirou, S., Georganos, S., Dimitriou, M., Kalafati, IP., Dedousis, G., 2016, Spatial inequalities regarding health in Attica, in Maloutas T., Spyrellis S. (eds) Athens Social Digital compendium of texts and visual material (http://www.athenssocialatlas.gr/en/article/inequalities-in-health/)

Kalogirou S., Spatial Analysis Tools and Application Development with the R package lctools, FOSSCOMM 2016, Software Libre Society of the University of Piraeus, 16-17/4/2016.

Kefalas C., Kalogirou S., Poirazidis K., Martinis A., The Dynamic Change of Land Cover in the Ionian Islands using the Land Change Modeler, 24th National Meeting of ArcGIS Users, Athens, 19-20 May 2016

Lorilla R.S., Kalogirou S., Poirazidis K., Martinis A., Methods for Mapping and Evaluation of ecosystem services: The case of the Ionian Islands, 24th National Meeting of ArcGIS Users, Athens, 19-20 May 2016

Doukissas, L., Tsimbos, C., Kalogirou, S., 2016, Study of Mortality study due to H1N1 virus during the pandemic of 2009. The case of Greece, 14th National Conference of the Greek Section of the European and International Regional Science Association, Panteion University of Social and Political, 24-25 June 2016.

Kalogirou S., Doukissas, L., 2016, The solidarity between the generations before and during the economic crisis, 14th National Conference of the Greek Section of the European and International Regional Science Association, Panteion University of Social and Political Sciences, 24-25 June 2016.

Tsimbos, C., Kalogirou, S., Verropoulou, G (2016), Regional mortality variations of the older population in Greece: 2010‐1012, British Society for Population Studies (BSPS) Annual Conference 2014, University of Winchester, Winchester, UK, 12- 14 September 2016.

Kalogirou, S., Tsiopa, A. (2016), The spatial and temporal dimensions of the recent refugee and migration crisis in Greece, British Society for Population Studies (BSPS) Annual Conference 2014, University of Winchester, Winchester, UK, 12- 14 September 2016.

Κεφαλάς, Γ., Ποϊραζίδης, K., Καλογήρου, Σ., Μαρτίνης, Α., 2016, Δυναμική μεταβολή των χρήσεων/καλύψεων γης και του τοπίου των Ιονίων Νήσων και η επίδραση των κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIs, ΕΜΠ, 8 – 9 Δεκεμβρίου 2016.

Lorilla, R.S., Ποϊραζίδης, K., Καλογήρου, Σ., Μαρτίνης, Α., 2016, Χαρτογράφηση και αξιολόγηση οικοσυστημάτων υπηρεσιών στα Ιόνια Νησιά, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIs, ΕΜΠ, 8 – 9 Δεκεμβρίου 2016.

Δούκισσας, Λ., Καλογήρου, Σ., Παναγιωτόπουλος, Τ., Παπαμιχαήλ Δ., 2016, Χωροχρονική μελέτη απουσιών την περίοδο εκδήλωσης του ιού H1N1 κατά την πανδημία του 2009. Η περίπτωση της Ελλάδας, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIs, ΕΜΠ, 8 – 9 Δεκεμβρίου 2016.

Καραγεώργη, Α., 2016, Χωρικές τάσεις της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράγοντες που την επηρεάζουν στον ελλαδικό χώρο. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIs, ΕΜΠ, 8 – 9 Δεκεμβρίου 2016.

Καλογήρου, Σ., Δούκισσας, Λ., Καζαντζίδη Μ., Ζουμή Ε., 2016, Χωρικές διαφοροποιήσεις στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIs, ΕΜΠ, 8 – 9 Δεκεμβρίου 2016.

Χατζηνικολάου Ε., Τσιώπα Ά., Καλογήρου Σ., 2016, Παράγοντες επιρροής τουριστών στην επιλογή ξενοδοχείου. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIs, ΕΜΠ, 8 – 9 Δεκεμβρίου 2016.

Καζαντζίδη Μ., Καλογήρου, Σ., 2016, Ένα χωρικό μοντέλο βαρύτητας: διεθνές εμπόριο ανάμεσα στην Ελλάδα και τους εμπορικούς εταίρους της. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο HellasGIs, ΕΜΠ, 8 – 9 Δεκεμβρίου 2016.

2015

Kalogirou, S., 2015, Spatial Analysis: Methodology and Applications with R. Athens. ISBN: 978-960-603-285-1 (in Greek)

Kalogirou., S., Tsimbos, C., Spatial patterns of fertility of the population of Greece from 2010 to 2012: Analysis at the municipality level, 28th Panhellenic Statistics Conference, Athens, 15-18 April 2015.

2014

Kalogirou, S., Spatial Data Analysis using the R-package lctools, FOSSCOMM 2014, Linux & Open Software Group of the Central Greece TEI, Lamia, 2-4 May 2014 (in Greek).

Kalogirou, S., Geographically Weighted Regression: Theory and presentation of the Arctool “GWR”, 22nd Annual ESRI Greece users conference, Athens, 8 & 9 May 2014 (in Greek).

Salonikidi, A., Kalogirou, S., 2014, The relationship between the electricity consumption and GDP before and during the financial crisis in Greece, 12th National Conference of the Greek Section of the European and International Regional Science Association on «Urban and Regional Development: current challenges», Panteion University of Social and Political Sciences, 27-28 June 2014.

Kalogirou, S., Caruso, G., 2014, Spatial Analysis of internal migration in Luxembourg, British Society for Population Studies (BSPS) Annual Conference 2014, University of Winchester, Winchester, UK, 8–10 September 2014

Kalogirou, S., 2014, A spatially varying relationship between the proportion of foreign citizens and income at local authorities in Greece, 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 22 – 24 October 2014.

Protogeros, M., Kalogirou, S., 2014, The geography of traffic accidents in Greece, 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 22 – 24 October 2014.

Papadopoulos A., Katsafados P., Kalogirou S., Soukissian T., 2014, Wind and solar potential assessment using meteorological models and Geographical Information Systems, 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 22 – 24 October 2014.

Georganos, S., Kalogirou, S., 2014, Spatial analysis of voting patterns of national elections in Greece, 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 22 – 24 October 2014.

Kalogirou, S., and Chalkias, C., 2014, Mapping Environmental Risks: Quantitative and Spatial modeling approaches, Journal of Maps, 10, 2, pp. 183-185. DOI:10.1080/17445647.2014.890135

Chalkias, C., Kalogirou, S., Ferentinou, M., 2014, Landslide susceptibility map of the Peloponnese peninsula in South Greece, Journal of Maps, 10, 2, pp. 211-222. DOI:10.1080/17445647.2014.884022.

Tsimbos, C., Kalogirou, S., Verropoulou, G., 2014, Estimating Spatial Differentials in Life Expectancy in Greece at Local Authority Level, Population, Space and Place, 20, 7, pp. 646-663. DOI: 10.1002/psp.1800

Grammenou, K., Pafi., M., and Kalogirou, S., GIS Application Development for calculating the population distribution in Greece, 8th Panhellenic conference of HellasGIs, National Technical University of Athens, Greece, 11 – 12 December 2014 (in Greek).

 

2013

Kalogirou, S., 2013, Special Section: Housing Segregation and Spatial Restructuring in Athens and Thessaloniki, Geographies, Issue 21 (in Greek).

Kalogirou, S., 2013, 1st Spatial Analysis Conference: Programme and Book of Abstracts, Athens, 17 – May 18, 2013, ISBN: 978-960-86818-7-3 (in Greek).

Kalogirou, S., 2013, 1st Spatial Analysis Conference: Proceedings, Athens, 17 – May 18, 2013, ISBN: 978-960-86818-6-6 (in Greek).

Kalogirou, S., Georganos, S. and Bountzouklis, C., 2013, Spatial Analysis Applications using the Statistical Package R: The effect of crime on property values, Athens: Stamatis Kalogirou. ISBN: 978-960-93-5590-2.

Kalogirou, S. (2013) Testing geographically weighted multicollinearity diagnostics, GISRUK 2013, Department of Geography and Planning, School of Environmental Sciences, University of Liverpool, Liverpool, UK, 3-5 April 2013.

Papadopoulos A., Katsafados P., Kalogirou S. and Soukissian T. (2013) Wind and solar irradiance gridded data to support assessment of renewable energy resources in Greece, 13th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST), Athens, Greece, 5-7 September 2013.

Kalogirou, S. (2013) Putting Greece on the map of internal migration modelling: the spatially varying effect of determinants of destination choice of those leaving Athens, IGU Conference 2013: Applied GIS and Spatial Modelling, The Hilton Hotel, Leeds, 29 May – 02 June 2013.

Karvela, V., and Kalogirou, S., 2013, The Human Development Index in Greece in 1991 & 2001, 1st Spatial Analysis Conference: Proceedings, Athens, 17 – 18 May, 2013, ISBN: 978-960-86818-6-6 (in Greek).

Kolovos-Markopoulos, G.S., and Kalogirou, S., 2013, Spatial analysis of pensioners’ income and social benefits of retired military personnel in Greece, 1st Spatial Analysis Conference: Proceedings, Athens, 17 – 18 May, 2013, ISBN: 978 -960-86818-6-6 (in Greek).

Arapostathis, S., Kalogirou, S., 2013, Twitter data as a volunteered geographic information source: review paper of recent research analysis methods and applications, 1st Spatial Analysis Conference: Proceedings, Athens, 17 – 18 May, 2013, ISBN: 978 -960-86818-6-6.

Tsagari, K., Xanthopoulos, G., Roussos, A., Daskalakou, E., Sapountzaki, K., Kalogirou, S., 2013, Assessment of the risk of destruction of houses by forest fires in the Wildland-Urban Interface: An approach with the help of volunteers, Proceedings of the 16th Panhellenic Forestry Conference and Annual Μeeting of Prosilva Europe, Thessaloniki, 6–9 October 2013 (in Greek).

 

2012

Kalogirou, S., 2012, Testing local versions of correlation coefficients, Review of Regional Research – Jahrbuch für Regionalwissenschaft, 32, 1, pp. 45 – 61, DOI: 10.1007/s10037-011-0061-y.

Katsafados, P., Kalogirou, S., Papadopoulos, A., Korres, G., 2012, Mapping long-term atmospheric variables over Greece, Journal of Maps, 8, 2, pp. 181-184, DOI:10.1080/17445647.2012.694273.

Kalogirou, S., Tsimbos, C., Verropoulou, G., and Kotsifakis, G., 2012, Regional mortality differentials in Greece by selected causes of death: 2006-2008, Journal of Maps, 8, 4, pp. 354-360, DOI:10.1080/17445647.2012.743439.

Kalogirou, S., Tsimbos, C., Verropoulou, G., and Kotsifakis, G. (2012) Cause of death mortality in Greece: regional variations and spatial patterns, European Population Conference 2012, Stockholm University, Stockholm, Sweden, 13 – 16 June 2012 (Poster).

Kalogirou, S., 2012, Spatial Inequalities and Explanatory Indicators of the Spatial Distribution of Mean Recorded Household Income in Greece, Aeihoros, 15, pp. 68 – 101. (in Greek)

Anastasiou, E., and Kalogirou, S., Spatial inequalities in the public spending of the regional services of the ministries in Greece, 7th Panhellenic conference of HellasGIs, National Technical University of Athens, Greece, 17 – 18 May 2012 (in Greek).

Kalogirou, S., Tragaki, A., and Tsimbos, C., Spatial inequalities of human development in Greece, 10th National Conference of the Greek Section of the European Regional Science Association on “Economic crisis and political development and cohesion”, Aristotle University of Thessaloniki – University of Macedonia, Thessaloniki, 1 – 2 June 2012 (in Greek).

Anastasiou, E., and Kalogirou, S., The relationship between the public spending of the regional services of the ministries and the development in Greek Prefectures, 10th National Conference of the Greek Section of the European Regional Science Association on “Economic crisis and political development and cohesion”, Aristotle University of Thessaloniki – University of Macedonia, Thessaloniki, 1 – 2 June 2012 (in Greek).

Lizas, I., Kalogirou, S., Visualization of income inequalities in Greece using cartograms, 7th Panhellenic conference of HellasGIs, National Technical University of Athens, Greece, 17 – 18 May 2012 (in Greek).

 

2011

Kalogirou, S., 2011, Book of Abstracts of the 17th European Colloquium on Quantitative and Theoretical Geography, Athens, Greece, 2-5/9/2011. ISBN: 978-960-87751-2-1.

Kalogirou, S., 2011, Proceedings of the 17th European Colloquium on Quantitative and Theoretical Geography, Athens, Greece, 2-5/9/2011. ISBN: 978-960-87751-1-4.

Kostopoulou, S., and Kalogirou, S., 2011, The spatial economic impact of cultural events, International Journal of Sustainable Development, 14, 3/4, pp. 309 – 331.

Tsimbos, C., Kotsifakis, G., Verropoulou, G., and Kalogirou, S., 2011, Life expectancy in Greece 1991-2007: regional variations and spatial clustering, Journal of Maps, 7, 1, pp. 280-290. 10.4113/jom.2011.1188.

Chalkias, C., Kalogirou, S., Ferentinou, M. (2011) Global and local statistical modeling for landslide susceptibility assessment. A comparative analysis. Proceedings of the 17th European Colloquium on Quantitative and Theoretical Geography, Harokopio University, Athens, Greece, 2-5 September 2011, Edited by S. Kalogirou, pp. 88-97, ISBN: 978-960-87751-1-4.

Lizas, I., Kalogirou, S. (2011) Contemporary Forms of Visualization of Geographical Data, 17th European Colloquium on Quantitative and Theoretical Geography, Harokopio University, Athens, Greece, 2-5 September 2011.

Kalogirou, S., Tragaki, A., Tsimbos, C. (2011) Spatial inequalities of income, development and poverty in Greece, 17th European Colloquium on Quantitative and Theoretical Geography, Harokopio University, Athens, Greece, 2-5 September 2011.

Tsimbos, C., Kalogirou, S., Verropoulou, G (2011) Life expectancy variation across local authorities in Greece in 2001 and associations with socioeconomic conditions and population density of localities, BSPS Conference 2011, the University of York, York, UK, 7–9 September 2011.

Kalogirou, S., Giaoutzi, M., and Biska, A., 2011, Classification of European Regions based on the risk for energy poverty, Regional Science Texts, II (1), pp. 77 – 85. (in Greek)

Kazana, F., and Kalogirou, S., The geography of companies in Greece, 9th National Conference of the Regional Science Association International: Greek Section, Institute for Regional Development, Panteion University, Athens, 6 – 7 May 2011 (in Greek).

Kalogirou, S., Tragaki, A., Tsimbos, C., Defining human development and poverty indexes at local level in Greece, 9th National Conference of the Regional Science Association International: Greek Section, Institute for Regional Development, Panteion University, Athens, 6 – 7 May 2011 (in Greek).

Kalogirou, S., 2011, Neos Zigos: Village for the Greek Repatriates in Contemporary Greek Landscapes (Ed.) C. Hatzimichalis, Athens: Mellissa Publishing, pp. 58 – 61. ISBN 978-960-204-3127 (in Greek).

 

2010

Kalogirou, S., 2010, Spatial inequalities in income and post-graduate educational attainment in Greece, Journal of Maps, 6, 1, pp. 393-400. 10.4113/jom.2010.1095

Ioannou, T., Lazaridi, K., and Kalogirou, S., Spatial analysis of the recyclable municipal solid waste, Proceedings of the 7th International ORBIT 2010 Conference, Heraklion, Crete, June 29 – July 3, 2010, pp. 834 – 841. ISBN 978-960-6865-28-2.

Kalogirou, S., Testing local versions of correlation coefficients, 50th Anniversary European Congress of the Regional Science Association International (ERSA 2010), Jönköping, Sweden, 19th – 23rd August 2010.

Kalogirou, S., Tsimbos, C., and Tsimpanos, A., Spatial variations in the effects of socioeconomic conditions to fertility for local authorities in Greece, 2010 British Society for Population Studies Annual Conference, the University of Exeter, UK, 13-15 September 2010.

Kalogirou, S., 2010, Spatial Inequalities of postgraduate degree holders in Greece, Geoanalekta, Greece, Issue 5, pp. 30 – 31. (in Greek)

Kalogirou, S., 2010, Applying contemporary spatial analysis methods to internal human migration, Geographies, 16, pp. 120 – 146. (in Greek)

Hadjimichalis, C., Kalogirou, S., Melissourgos, Y., Gkirti, D. and Moungolia, A., 2010, Production and of formation of contemporary Greek landscape: an alternative approach based on aerial photographs, Proceedings of the 1st meeting of the project In Search of Contemporary Greek Landscape, Med-INA – Agricultural University of Athens – WWF Hellas, 21-22 May 2009 (Ed.) I. Papagiannis and A. Sorotos Athens: Med-INA, pp. 87-96. ISBN 978-960-89972-1-9 (in Greek).

Tsimbanos, A., Kalogirou, S., Tsimbos, K., The investigation of spatial differentiations in the effect of socioeconomic determinants in fertility in Greece at the Local Authority geographical level using Geographically Weighted Regression, 23rd Pan-Hellenic Statistical Conference: «Statistics and the Internet», Veroia, Greece, 7-11 April 2010 (in Greek).

Markopoulou, D. and Kalogirou, S., Spatial inequalities of the number of students in primary education for the counties in Greece and its relationship with socioeconomic and demographic determinants, 9th Pan-Hellenic Geographical Conference, Athens, Greece, 5–7 November 2010, pp. 729 – 736. ISBN 978-960-86526-5-1 (in Greek).

Kalogirou, S., Giaoutzi, M., and Biska, A., Classification of European Regions based on the risk for energy poverty, 9th Pan-Hellenic Geographical Conference, Athens, Greece, 5–7 November 2010, pp. 697 – 704. ISBN 978-960-86526-5-1 (in Greek).

Ioannou, A., Lazaridi, K., and Kalogirou, S., Spatial analysis of the recyclable municipal solid waste in Greece, 9th Pan-Hellenic Geographical Conference, Athens, Greece, 5–7 November 2010, pp. 204 – 212. ISBN 978-960-86526-5-1 (in Greek).

Kalogirou, S., Spatial differentiations of ageing in Europe, Day conference on “Population Ageing in Europe: a cross-disciplinary approach”, Department of Geography, Harokopio University of Athens, Kallithea, Tuesday, 25th May 2010

Kalogirou, S., Area typology of the Region of Ionian Islands using economic and demographic criteria, 10th International Symposium of Cephalonia: Cities and Regions in Greece and the Mediterranean area in the 21st century, Argostoli, Kefalonia, Greece, 2 – 4 July 2010. (in Greek).

Xanthopoulos, G., Roussos, A., Sapountzaki, K., and Kalogirou, S., Analysis of house vulnerability in the case of forest fire, results from the European Project on disaster prevention INCA, 20th Greek User Conference ArcGIS, Marathon Data Systems, Athens, Greece, 1-3 November 2010 (in Greek).

Katsafados, P., Gkikas, N., Mavromatidis, I., and Kalogirou, S., Harokopio University’s webpage for publishing weather forecast and climate data, 6th Annual conference of HellasGI, National Technical University of Athens, Athens, Greece, 2-3 December 2010 (in Greek).

Kourkouli, P. and Kalogirou, S., Land cover in Greece based on satellite data, 6th Annual conference of HellasGI, National Technical University of Athens, Athens, Greece, 2-3 December 2010 (in Greek).

Plexida, M. and Kalogirou, S., Spatial analysis of water consumption in the Prefecture of Attiki, 6th Annual conference of HellasGI, National Technical University of Athens, Athens, Greece, 2-3 December 2010 (in Greek).

Kalogirou, S., 2010, Area typology of the Region of Ionian Islands using economic and demographic criteria, In Planning – Environment in the 21st Century: Greece – Mediterranean (Eds.) I. Beriatos and M. Papageorgiou, Volos: University of Thessaly Press, pp. 151-160. ISBN 978-960-9439-03-9.


More SARG publications at http://gisc.gr/publications/sk_publications/

Τα σχόλια είναι κλειστά.