Ερευνητικά Προγράμματα

2017

Ανάθεση εργασίας για την εξειδίκευση του κοινωνικού προφίλ του Δήμου Παύλου Μελά και διασύνδεσή του με τη χωρική κλίμακα
Χρηματοδοτείται από το Δήμο Παύλου Μελά (2016 – 2017)

2016

Αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών: επικοινωνία και βοήθεια μεταξύ των ηλικιωμένων γονέων και των ενήλικων παιδιών τους
Το ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τον ΕΛΚΕ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (2015 – 2016)

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων της Έρευνας (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2016): Αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών: Επικοινωνία και βοήθεια μεταξύ των ηλικιωμένων γονέων και των ενήλικων παιδιών τους:
Θεωρητικό Πλαίσιο Ι, Ειρήνη Ζουμή
Θεωρητικό Πλαίσιο ΙΙ, Μαρία Καζαντζίδη
Αποτελέσματα, Σταμάτης Καλογήρου

2011

Χωρικές ανισότητες εισοδήματος, ανάπτυξης και φτώχειας στην Ελλάδα
Το ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (2011) και παρέχει εμπειρικές αποδείξεις για σημαντικές χωρικές ανισότητες στην ανθρώπινη ανάπτυξη και τη φτώχεια του πληθυσμού στην Ελλάδα σε επίπεδο Δήμου Καλλικράτη.
Ιστοσελίδα προγράμματος…

2008-2010

INCA – Linking civil protection and planning by agreement on objectives
Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά τη μελέτη της πρόληψης και της διαχείρισης των φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ιταλία.

ESPON ReRisk – Regions at Risk of Energy Poverty
Το πρόγραμμα αυτό αφορά τη μελέτη των επιπτώσεων από την αύξηση των τιμών της ενέργειας στην αναπτυξιακή δυναμική των περιφερειών της Ευρώπης και το ρίσκο τους για ενεργειακή φτώχεια. Ο στόχος του προγράμματος ReRisk, είναι ο καθορισμός των περισσότερο ευάλωτων
αναπτυξιακά περιφερειών της Ευρώπης. Για τη διερεύνηση του αναπτυξιακού προφίλ των περιφερειών της Ευρώπης, πραγματοποιήθηκε η ταξινόμηση των περιφερειών της Ευρώπης με βάση μια σειρά από κριτήρια που αφορούν το περιεχόμενο του στόχου του προγράμματος
ReRisk. Ιστοσελίδα προγράμματος…

Το Σύγχρονο Ελληνικό Πολιτισμικό Τοπίο: Ένας Αεροφωτογραφικός Άτλαντας
Η έρευνα επιχειρεί να συμβάλει στην αναγνώριση και καταγραφή του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμικού τοπίου και συγχρόνως να εισαγάγει νέα εργαλεία και μεθόδους για την κατανόηση των πολύπλευρων παραμέτρων του. Αποτυπώνει τις πολλαπλές αναγνώσεις που διαμορφώνονται για τα τοπία, πέρα από τις κυρίαρχες απόψεις περί «ωραίων», «γραφικών» και «τουριστικών» τοπίων, οι οποίες αγνοούν ή συγκαλύπτουν τις κοινωνικές διαδικασίες που παράγουν τα τοπία. Για την υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε μια πρωτότυπη μεθοδολογία εντοπισμού και πολυδιάστατης προσέγγισης των τοπίων, η οποία βασίζεται στη συγγραφή ενός σεναρίου για την επιλογή των τοπίων, στη χρήση αεροφωτογραφιών (χαμηλού και υψηλού ορίζοντα), στη συγγραφή σύντομων επιστημονικών κειμένων, στην κατασκευή χαρτών και διαγραμμάτων, στη λήψη επίγειων φωτογραφικών και στην αναζήτηση αποσπασμάτων από λογοτεχνικά κείμενα.

Τα σχόλια είναι κλειστά.