Απόφοιτοι

Έτος Αποφοίτησης 2017

Παναγιώτης Ζυγούρης
Πτυχίο Γεωγραφίας

Άγγελος Πετρούδης
Πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες και στη Δημόσια Διοίκηση, Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Στατιστική
Μεταπτυχιακή Διατριβή: «Χωρικές ανισότητες εισοδημάτων στην Ελλάδα

Ειρήνη Γ. Ζουμή
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: «Αλλαγή χρήσεων/ καλύψεων γης σε συνάρτηση με τις καμένες εκτάσεις της Άνδρου»

Έτος Αποφοίτησης 2016

Άρτεμις Τσιώπα
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: «Χαρτογράφηση ναυαγίων μεταναστών και προσφύγων στο Αιγαίο την περίοδο 2015-2016» διαθέσιμη εδώ…

Αναστασία Υφαντίδου
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: «Χωροχρονική ανάλυση μεγάλων δεδομένων» διαθέσιμη εδώ…

Γεώργιος Κεφαλάς
Τεχνολόγος Περιβάλλοντος, ΠΜΣ Γεωπληροφορική
Μεταπτυχιακή Εργασία: «Δυναμική μεταβολή των χρήσεων/καλύψεων γης και του τοπίου των Ιονίων Νήσων και η επίδραση των κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων» διαθέσιμη εδώ…

Roxanne Suzette Lorilla
Τεχνολόγος Περιβάλλοντος, ΠΜΣ Γεωπληροφορική
Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διαχρονική αξιολόγηση και χαρτογράφηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στα Ιόνια Νησιά» διαθέσιμη εδώ…

 

Έτος Αποφοίτησης 2015

Δημήτρης Ξενάκης
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: «Ανάπτυξη εφαρμογής για τη σύνθεση και οπτικοποίηση στατιστικών και χωρικών δεικτών» διαθέσιμη εδώ…

Ελευθερία Μπαφαλούκα
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, ΠΜΣ Γεωπληροφορική
Μεταπτυχιακή Εργασία: «Σχεδιασμός της βάσης γεωχωρικών δεδομένων για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες αστικού Δήμου: Η περίπτωση του Δήμου Νέας Σμύρνης» διαθέσιμη εδώ…

Κρυστάλλω Γραμμένου
Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ Γεωπληροφορική
Μεταπτυχιακή Εργασία: «Η χωροχρονική ανάλυση του φαινομένου του κενού οικιστικού αποθέματος» διαθέσιμη εδώ…

 

Έτος Αποφοίτησης 2014

Στέφανος Γεωργάνος
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: «Χωρική ανάλυση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών του 2012» διαθέσιμη εδώ…

Μαρία Μαραγκοπούλου
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: «Χωρο-χρονική ανάλυση της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα»

Αθανασία Σαλονικίδη
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: «Οπτικοποίηση τοπικών στατιστικών με χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών» available here…

Γιάννης Κοσβανής
Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΠΜΣ Γεωπληροφορική
Μεταπτυχιακή Εργασία: «Χωρική ανάλυση συνηθειών καπνίσματος ηλικιωμένων (Μελέτη GHRAS)» διαθέσιμη εδώ…

 

Έτος Αποφοίτησης 2013

Άννα Μπουμπουρέση
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: «Η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης» διαθέσιμη εδώ…

Ευαγγελία Κούσκουρη
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: «Η μεταβολή των μέσων εισοδημάτων στην Ελλάδα πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης»

Μιχάλης Πρωτόγερος
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: «Η γεωγραφία των τροχαίων ατυχημάτων» διαθέσιμη εδώ…

Μαρία-Ελένη Ζορμπά
Πτυχιούχος Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Στατιστική
Μεταπτυχιακή Εργασία: «Τυπολόγηση του προφίλ των νέων στην Ελλάδα» διαθέσιμη εδώ…

 

Έτος Αποφοίτησης 2012

Ευγενία Αναστασίου
Πτυχίο Πληροφορικής, ΠΜΣ Γεωπληροφορική
Μεταπτυχιακή Εργασία: «Χωρικές ανισότητες στις δαπάνες περιφερειακών υπηρεσιών των υπουργείων» διαθέσιμη εδώ…

Εμμανουήλ Γαβριήλ
Πτυχίο Πληροφορικής, ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Στατιστική
Μεταπτυχιακή Εργασία: «Τυπολόγηση του προφίλ των ηλικιωμένων στην Ελλάδα» διαθέσιμη εδώ…

Δανάη Φ. Γκαρτζονίκα
Πτυχιούχος Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Στατιστική
Μεταπτυχιακή Εργασία: «Ανάλυση εισοδήματος των μισθωτών και παράγοντες που το επηρεάζουν» διαθέσιμη εδώ…

Αθανασία Καραγεώργη
Μαθηματικός, Πτυχίο Πληροφορικής, ΠΜΣ Γεωπληροφορική
Μεταπτυχιακή Εργασία: «Η χωρική διάσταση της θνησιμότητας στην Ελλάδα» διαθέσιμη εδώ…

Βασιλική Καρβέλα
Πτυχίο Γεωγραφίας, ΠΜΣ Γεωπληροφορική
Μεταπτυχιακή Εργασία: «Στατιστική ανάλυση δεδομένων εγκληματικότητας στην Ελλάδα σε επίπεδο περιφέρειας»  διαθέσιμη εδώ…

Γεώργιος Στέφανος Κολοβός-Μαρκόπουλος
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: «Η χωρική ανάλυση των εισοδημάτων και των κοινωνικών παροχών των ηλικιωμένων στην Ελλάδα» διαθέσιμη εδώ…

Ιωάννης Λίζας
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: «Σύγχρονες μορφές οπτικοποίησης γεωγραφικών δεδομένων» διαθέσιμη εδώ…

 

Έτος Αποφοίτησης 2011

Φλώρα Καζάνα
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: «Η γεωγραφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα» διαθέσιμη εδώ…

Μάρκος – Νεκτάριος Κουλέντης
Πτυχιούχος Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Στατιστική
Μεταπτυχιακή Εργασία: «Ανάλυση των εισοδηματικών ανισοτήτων στις περιφέρειες και τους νομούς της Ελλάδας τη δεκαετία του 2000» διαθέσιμη εδώ…

Ηλίας Θεοχάρης
Πτυχιούχος Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Στατιστική
Μεταπτυχιακή Εργασία: «Η συμμετοχή των νέων Ελλήνων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι παράγοντες που την επηρεάζουν» διαθέσιμη εδώ…

 

Έτος Αποφοίτησης 2010

Καραχάλιου, Αγγελική
Πτυχίο Γεωγραφίας, ΠΜΣ Γεωπληροφορική
Μεταπτυχιακή Εργασία: «Στατιστική ανάλυση δεδομένων εγκληματικότητας στην Ελλάδα σε επίπεδο περιφέρειας» διαθέσιμη εδώ…

Πλεξίδα, Μάρθα
ΠΜΣ Γεωπληροφορική
Μεταπτυχιακή Εργασία: «Χωρική ανάλυση της κατανάλωσης νερού στο Νομό Αττικής» διαθέσιμη εδώ…

Τα σχόλια είναι κλειστά