Απόφοιτοι

Έτος Αποφοίτησης 2018

Λεωνίδας Δούκισσας
Πτυχιούχος Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, Διδακτορικό στη Γεωγραφία

Ζαφειρώ Μιμίκου
Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Στατιστική

Έτος Αποφοίτησης 2017

Παναγιώτης Ζυγούρης
Πτυχίο Γεωγραφίας

Άγγελος Πετρούδης
Πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες και στη Δημόσια Διοίκηση, Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Στατιστική
Μεταπτυχιακή Διατριβή: “Χωρικές ανισότητες εισοδημάτων στην Ελλάδα

Ειρήνη Γ. Ζουμή
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: “Αλλαγή χρήσεων/ καλύψεων γης σε συνάρτηση με τις καμένες εκτάσεις της Άνδρου”

Έτος Αποφοίτησης 2016

Άρτεμις Τσιώπα
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: “Χαρτογράφηση ναυαγίων μεταναστών και προσφύγων στο Αιγαίο την περίοδο 2015-2016” διαθέσιμη εδώ…

Αναστασία Υφαντίδου
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: “Χωροχρονική ανάλυση μεγάλων δεδομένων” διαθέσιμη εδώ…

Γεώργιος Κεφαλάς
Τεχνολόγος Περιβάλλοντος, ΠΜΣ Γεωπληροφορική
Μεταπτυχιακή Εργασία: “Δυναμική μεταβολή των χρήσεων/καλύψεων γης και του τοπίου των Ιονίων Νήσων και η επίδραση των κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων” διαθέσιμη εδώ…

Roxanne Suzette Lorilla
Τεχνολόγος Περιβάλλοντος, ΠΜΣ Γεωπληροφορική
Μεταπτυχιακή Εργασία: “Διαχρονική αξιολόγηση και χαρτογράφηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στα Ιόνια Νησιά” διαθέσιμη εδώ…

Έτος Αποφοίτησης 2015

Δημήτρης Ξενάκης
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: “Ανάπτυξη εφαρμογής για τη σύνθεση και οπτικοποίηση στατιστικών και χωρικών δεικτών” διαθέσιμη εδώ…

Ελευθερία Μπαφαλούκα
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, ΠΜΣ Γεωπληροφορική
Μεταπτυχιακή Εργασία: “Σχεδιασμός της βάσης γεωχωρικών δεδομένων για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες αστικού Δήμου: Η περίπτωση του Δήμου Νέας Σμύρνης” διαθέσιμη εδώ…

Κρυστάλλω Γραμμένου
Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ Γεωπληροφορική
Μεταπτυχιακή Εργασία: “Η χωροχρονική ανάλυση του φαινομένου του κενού οικιστικού αποθέματος” διαθέσιμη εδώ…

Έτος Αποφοίτησης 2014

Στέφανος Γεωργάνος
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: “Χωρική ανάλυση των αποτελεσμάτων των βουλευτικών εκλογών του 2012” διαθέσιμη εδώ…

Μαρία Μαραγκοπούλου
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: “Χωρο-χρονική ανάλυση της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα”

Αθανασία Σαλονικίδη
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: “Οπτικοποίηση τοπικών στατιστικών με χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών” available here…

Γιάννης Κοσβανής
Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΠΜΣ Γεωπληροφορική
Μεταπτυχιακή Εργασία: “Χωρική ανάλυση συνηθειών καπνίσματος ηλικιωμένων (Μελέτη GHRAS)” διαθέσιμη εδώ…

Έτος Αποφοίτησης 2013

Άννα Μπουμπουρέση
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: “Η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης” διαθέσιμη εδώ…

Ευαγγελία Κούσκουρη
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: “Η μεταβολή των μέσων εισοδημάτων στην Ελλάδα πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης”

Μιχάλης Πρωτόγερος
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: “Η γεωγραφία των τροχαίων ατυχημάτων” διαθέσιμη εδώ…

Μαρία-Ελένη Ζορμπά
Πτυχιούχος Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Στατιστική
Μεταπτυχιακή Εργασία: “Τυπολόγηση του προφίλ των νέων στην Ελλάδα” διαθέσιμη εδώ…

Έτος Αποφοίτησης 2012

Ευγενία Αναστασίου
Πτυχίο Πληροφορικής, ΠΜΣ Γεωπληροφορική
Μεταπτυχιακή Εργασία: “Χωρικές ανισότητες στις δαπάνες περιφερειακών υπηρεσιών των υπουργείων” διαθέσιμη εδώ…

Εμμανουήλ Γαβριήλ
Πτυχίο Πληροφορικής, ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Στατιστική
Μεταπτυχιακή Εργασία: “Τυπολόγηση του προφίλ των ηλικιωμένων στην Ελλάδα” διαθέσιμη εδώ…

Δανάη Φ. Γκαρτζονίκα
Πτυχιούχος Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Στατιστική
Μεταπτυχιακή Εργασία: “Ανάλυση εισοδήματος των μισθωτών και παράγοντες που το επηρεάζουν” διαθέσιμη εδώ…

Αθανασία Καραγεώργη
Μαθηματικός, Πτυχίο Πληροφορικής, ΠΜΣ Γεωπληροφορική
Μεταπτυχιακή Εργασία: “Η χωρική διάσταση της θνησιμότητας στην Ελλάδα” διαθέσιμη εδώ…

Βασιλική Καρβέλα
Πτυχίο Γεωγραφίας, ΠΜΣ Γεωπληροφορική
Μεταπτυχιακή Εργασία: “Στατιστική ανάλυση δεδομένων εγκληματικότητας στην Ελλάδα σε επίπεδο περιφέρειας”  διαθέσιμη εδώ…

Γεώργιος Στέφανος Κολοβός-Μαρκόπουλος
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: “Η χωρική ανάλυση των εισοδημάτων και των κοινωνικών παροχών των ηλικιωμένων στην Ελλάδα” διαθέσιμη εδώ…

Ιωάννης Λίζας
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: “Σύγχρονες μορφές οπτικοποίησης γεωγραφικών δεδομένων” διαθέσιμη εδώ…

Έτος Αποφοίτησης 2011

Φλώρα Καζάνα
Πτυχίο Γεωγραφίας
Πτυχιακή Εργασία: “Η γεωγραφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα” διαθέσιμη εδώ…

Μάρκος – Νεκτάριος Κουλέντης
Πτυχιούχος Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Στατιστική
Μεταπτυχιακή Εργασία: “Ανάλυση των εισοδηματικών ανισοτήτων στις περιφέρειες και τους νομούς της Ελλάδας τη δεκαετία του 2000” διαθέσιμη εδώ…

Ηλίας Θεοχάρης
Πτυχιούχος Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Στατιστική
Μεταπτυχιακή Εργασία: “Η συμμετοχή των νέων Ελλήνων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι παράγοντες που την επηρεάζουν” διαθέσιμη εδώ…

Έτος Αποφοίτησης 2010

Καραχάλιου, Αγγελική
Πτυχίο Γεωγραφίας, ΠΜΣ Γεωπληροφορική
Μεταπτυχιακή Εργασία: “Στατιστική ανάλυση δεδομένων εγκληματικότητας στην Ελλάδα σε επίπεδο περιφέρειας” διαθέσιμη εδώ…

Πλεξίδα, Μάρθα
ΠΜΣ Γεωπληροφορική
Μεταπτυχιακή Εργασία: “Χωρική ανάλυση της κατανάλωσης νερού στο Νομό Αττικής” διαθέσιμη εδώ…

Τα σχόλια είναι κλειστά.