Συνεργάτες

Στέφανος Γεωργάνος
Εξωτερικός Συνεργάτης
Υποψήφιο Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο ULB του Βελγίου. Κάτοχος μεταπτυχιακού στην Γεωπληροφορική του Τμήματος Φυσικής Γεωγραφίας και Οικοσυστημικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Lund της Σουηδίας. Κάτοχος πτυχίου στη Γεωγραφία από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η προπτυχιακή διατριβή του αφορά τη χωρική ανάλυση των διπλών εκλογικών αποτελεσμάτων του 2012. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς της Τηλεπισκόπησης, των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, της χωρικής ανάλυσης, της ακίνητης περιουσίας, της εκλογικής γεωγραφίας και της φυσικής γεωγραφίας
Ιάσων Γκοτσόπουλος
Φοιτητής Γεωγραφίας
Προπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει πτυχία σε δύο γλώσσες Αγγλικά και Γερμανικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην δημιουργία χαρτών με την χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), σε τμήματα του πεδίου της φυσικής Γεωγραφίας καθώς και στην χαρτογράφηση και ανάλυση στοιχείων της πόλης. Επίσης έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την σύνδεση του χώρου με τον χρόνο.
Ειρήνη Γ. Ζουμή
Γεωγράφος
Η Ειρήνη Γ. Ζουμή είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μιλάει δύο ξένες γλώσσες, Αγγλικά και Γερμανικά, ενώ τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν την ψηφιακή χαρτογράφηση και οπτικοποίηση γεωγραφικών δεδομένων και τις εφαρμογές χωρικής ανάλυσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στην πτυχιακή της εργασία μελέτησε την "Αλλαγή χρήσεων/καλύψεων γης σε συνάρτηση με τις καμένες εκτάσεις της Άνδρου".
Μαρία Καζαντζίδη
Φοιτήτρια Γεωγραφίας
Προπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Διαθέτει εμπειρία στην ακαδημαϊκή συγγραφή και ισχυρές αναλυτικές ικανότητες. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην ανάπτυξη στατιστικών μοντέλων και την εφαρμογή τους στην πρόβλεψη, στα πλαίσια της λήψης αποφάσεων. Παρακινούμενη από τις προκλήσεις που θέτει η επιστήμη της χωρικής ανάλυσης, στα πιο ειδικά θέματα ενδιαφέροντος της περιλαμβάνονται: η εξερεύνηση και οπτικοποίηση χωρικών προτύπων στη δημόσια υγεία και την οικονομική δραστηριότητα (εμπόριο, επιχειρήσεις, κ.λπ.).
Θανάσης Κουρέτας
Μ.Φ. Γεωπληροφορικής ΧΠ
Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Μεταπτυχιακός φοιτητής στην Γεωπληροφορική στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Η προπτυχιακή του διατριβή αφορά την μελέτη χωροθέτησης των επιχειρήσεων στο Δήμο Πειραιά την περίοδο της κρίσης 2009-2014, σε περιβάλλον ΓΠΣ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν σύγχρονες εφαρμογές με τη χρήση των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (κυρίως ArcGIS), χαρτογράφηση περιοχών και χωρική ανάλυση βασιζόμενη στη χωρική στατιστική και στα χωρικά πρότυπα.
Ιωάννης Λίζας
Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας
Ο Γιάννης εργάζεται στην εταιρία RealAct, ως σύμβουλος και εκτιμητής ακινήτων. Κατέχει MSc στο Real Estate από το University of Glasgow και πτυχίο Γεωγραφίας από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Προπτυχιακά έχει ασχοληθεί με την οπτικοποιήση χωρικών δεδομένων με τη χρήση χαρτογραμμάτων ενώ μεταπτυχιακά εξέτασε τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης του 2009 στην αγορά κατοικίας της Αθήνας. Βασικοί άξονες του ερευνητικού του ενδιαφέροντος αποτελούν η αγορά ακινήτων, η χωρική ανάλυση και η οπτικοποίηση γεωγραφικών πληροφοριών.
Αθανάσιος-Εμμανουήλ Μουραμπετζής
Φοιτητής Γεωγραφίας
Προπτυχιακός φοιτητής τμήματος Γεωγραφίας, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Το επιστημονικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται, στην ψηφιακή χαρτογράφηση μέσω διαφόρων λογισμικών (π.χ: QGIS) καθώς και τη μελέτη/ερμηνεία δορυφορικών δεδομένων. Ακόμη, μέσω της χρήσης στατιστικών μοντέλων ερευνά τα δημογραφικά φαινόμενα του 21ου αιώνα.
Ευάγγελος Παπαδιάς
Μ.Φ. Γεωπληροφορικής ΕΜΠ
Μεταπτυχιακός φοιτητής Γεωπληροφορικής του Τμήματος Τοπογραφίας στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Γεωγράφος από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μηχανικός Έργων Υποδομής από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ανάπτυξη εργαλείων GIS σε περιβάλλον R καθώς και οι εφαρμογές webGIS με το πακέτο shiny.
Άρτεμις Τσιώπα
Μ.Φ. Γεωπληροφορικής ΧΠ
Κάτοχος πτυχίου Γεωγραφίας και μεταπτυχιακή φοιτήτρια Γεωπληροφορικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Η προπτυχιακή της διατριβή σχετίζεται με τη χαρτογράφηση των ναυαγίων των μεταναστών και των προσφύγων στο Αιγαίο κατά την περίοδο 2015-2016. Οι τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντός της περιλαμβάνουν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, τη Χωρική Ανάλυση, την Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωπληροφορικής και την Κοινωνική Γεωγραφία.
Μίνος Φυλακτός
Μ.Φ. Γεωπληροφορικής ΧΠ
Είναι μεταπτυχιακός φοιτητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδάζει εφαρμοσμένη γεωγραφία και διαχείριση του χώρου με κατεύθυνση τη γεωπληροφορική. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη χωρική ανάλυση, τη δορυφορική τηλεπισκόπηση και τα GIS. Είναι κάτοχος πτυχίου Γεωγραφίας από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Η πτυχιακή του εργασία εστιάζει στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων στις αγροτικές μονάδες."
Έφη Χατζηνικολάου
Εξωτερική Συνεργάτης
Απόφοιτος του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Ασχολείται με την συλλογή δεδομένων για την επεξεργασία και ανάλυση αυτών, χρησιμοποιώντας γεωγραφική τεχνογνωσία. Η πτυχιακή της εργασίας αφορά 3D χωρική εφαρμογή στο δομημένο περιβάλλον, ενώ ενδιαφέροντα της αποτελούν η Χωρική Ανάλυση, η Χαρτογράφηση, το Real Estate, ο Προγραμματισμός και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.
Δημήτριος Καλλιαντάς
Μ.Φ. Γεωπληροφορικής ΧΠ

Τα σχόλια είναι κλειστά.