Υποψήφιοι Διδάκτορες

Roxanne Suzette Lorilla
Υποψήφια Διδάκτορας
Πτυχιούχος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα πλαίσια της προπτυχιακής της εργασίας ασχολήθηκε με τη χαρτογράφηση και μοντελοποίηση Περιβαλλοντικά Ευαίσθητων Περιοχών σε φαινόμενα ερημοποίησης στα Ιόνια νησιά. Η μεταπτυχιακή της εργασία σχετίζεται με την αξιολόγηση και χαρτογράφηση οικοσυστημικών υπηρεσιών στα Ιόνια νησιά. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη οικοσυστημικών υπηρεσιών με έμφαση στη χαρτογράφηση, μοντελοποίηση και αξιολόγηση οικοσυστημικών υπηρεσιών.
Εμμανουήλ Γαβριήλ
Υποψήφιος Διδάκτορας
Πτυχίο Πληροφορικής, ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Στατιστική
Λεωνίδας Δούκισσας
Υποψήφιος Διδάκτορας
Στατιστικός, ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Στατιστική
Αθανασία Καραγεώργη
Υποψήφια Διδάκτορας
Η Αθανασία Καραγεώργη είναι Μαθηματικός και Πληροφορικός. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Γεωπληροφορική από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με μεταπτυχιακή εργασία «Η χωρική διάσταση της θνησιμότητας στην Ελλάδα». Η διδακτορική της διατριβή εκπονείται στην περιοχή της «Γεωγραφίας της Εκπαίδευσης». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις θεματικές περιοχές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, Χωρικής Ανάλυσης και Μοντελοποίηση Χωρικής Αλληλεπίδρασης. Είναι εκπαιδευτικός στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και μέλος σε επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς.
Γεώργιος Κεφαλάς
Υποψήφιος Διδάκτορας
Ο Κεφαλάς Γεώργιος είναι Τεχνολόγος Περιβάλλοντος με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γεωπληροφορική από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η προπτυχιακή του εργασία σχετίζεται με τη μελέτη επιδεκτικότητας σε ερημοποίηση των Ιονίων Νήσων και η σύνδεση αυτού με τη δομή και διάρθρωση του τοπίου. Στη μεταπτυχιακή του εργασία μελέτησε τη δυναμική μεταβολή των χρήσεων καλύψεων γης και του τοπίου στα Ιόνια Νησιά και την επίδραση των κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην περιοχή της τηλεπισκόπησης, της οικολογίας τοπίου και της χωρικής ανάλυσης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.