Νέες εκδόσεις R (v. 3.3.2) και RStudio (v. 1.0)

Στις αρχές του Νοέμβρη δημοσιεύθηκε η έκδοση 1.0 του RStudio! Η έκδοση αυτή είναι η 10η μεγάλη από την αρχική έκδοση το Φεβρουάριο του 2011 και η μεγαλύτερη καθώς περιέχει μερικές από τις τελευταίες εξελίξεις του λογισμικού, όπως τα R Notebooks! Σύμφωνα με το blog του RStudion (https://blog.rstudio.org/) μερικά από τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι:

  • Εργαλεία συγγραφής για R Notebooks.
  • Ολοκληρωμένη υποστήριξη του πακέτου sparklyr (R interface to Spark).
  • Προφίλ απόδοσης μέσω της ενοποίησης με το πακέτο profvis.
  • Ενισχυμένα εργαλεία εισαγωγής δεδομένων με βάση τα πακέτα readr, readxl και haven.
  • Εργαλεία συγγραφής για R Markdown websites και το πακέτο bookdown.
  • Πολλές διάφορες άλλες βελτιώσεις και διορθώσεις σφαλμάτων.

Μπορείτε να κατεβάσετε την έκδοση 1.0 από εδώ…!

Βεβαιωθείτε ότι έχετε την τελευταία έκδοση της R, την έκδοση 3.3.2 (Sincere Pumpkin Patch), η οποία δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα  31-10-2016. Μπορείτε να κατεβάσετε την R από εδώ https://cloud.r-project.org/

Τα σχόλια είναι κλειστά.